SEO rapport

Hvorfor en SEO rapport?

En SEO rapport fra oss gir deg kunnskap og forståelse for hva som bør endres på din hjemmeside, og langt på vei hvordan. (Den forteller ikke i detaljer hvordan du gjør endringene, da det varierer ut fra hvilke nettløsning du benytter.)

Når du leser (skriftlig rapport) og ser (video) vil du bli satt i stand til å ta gode valg for din hjemmeside, og dermed nødvendigvis øke trafikken av potensielle kunder. Vi vet det, for vi gjennomfører tiltakene nevnt i rapporten for de fleste av våre kunder på aktiv søkemotoroptimalisering – og de virker hver gang.

SEO rapporten passer for:

  • Deg som er leder i en bedrift, og trenger kunnskap for å ta gode valg.
  • Deg som er webredaktør og kan gjennomføre visse endringer
  • Deg som er tekniker og som kan gjennomføre alle endringer

SEO rapporten setter deg i stand til å ta gode valg, gjennomføre konkrete endringer og være selv-hjulpen til bedre resultater. Du kan bruke dine egne partnere til å gjennomføre de anbefalte endringene, eller benytte oss dersom du opplever at det passer bedre.

Så hva inneholder din SEO rapport fra oss?

Du får en SEO rapport i dokumentform med ca 40 sider. Dette er sider med godt innhold, skrevet tett og oversiktlig, og med illustrasjoner og print screns av bl.a. din hjememside.

I tillegg får du en videogjennomgang av din hjemmeside med gode forklaringer på viktige momenter ved nettopp din hjemmeside.

Den skriftlige rapporten består av 3 hoveddeler:

  1. SEO rapport del 1: Introduksjon og forklaringer. Skrevet for både ikke-tekniske beslutningstakere og litt som påminnelser til teknikere og webredaktører.
    • a) SEO rapport del 2 a: Selve analysen av nettstedet, med konkrete eksempler fra din hjemmeside, sammenliknet med «idealer».
    • b) SEO rapport del 2 b: Konkrete anbefalinger under nær sagt alle punkter
  2. SEO rapport del 3: Konklusjon med tiltaksliste. Vi setter opp konkrete tiltak og prioriterer dem ut fra forventet effekt i søkeresultatene.

 

Ta kontakt med oss for pris på rapport!