Teknisk søkemotoroptimalisering

Hva er teknisk søkemotoroptimalisering?

Teknisk søkemotoroptimalisering er en analytisk gjennomgang av kildekoden(e) til ditt nettsted, der vi måler tilstanden opp mot et ideal. Det er helt ok med noen avvik, men dersom avvikene er større enn vi vil akseptere – vil vi gjennomføre tiltak i kildekoden.

En liten analogi: Dette kan sammenliknes med en bil, som har en gitt idealtilstand. Dersom bilen er levert med produksjonsfeil, eller at den over tid ffår mer og mer slitte tennplugger etc – vil den yte dårligere enn idealet. Dette kan fikses ved å bytte tennplugger og fikse produksjonsfeilen.

Resultatet av en teknisk søkemotoroptimalisering vil være bedre rangeringer, som vi ofte ser er veldig langvarige.

 

Mer om hvorfor teknisk søkemotoroptimalisering er så viktig

Søkemotorene leser kildekoden til din nettside og bryr seg ingenting om hvordan din hjemmeside ser ut i nettleseren. (Det du ser.) Din nettside kan se veldig pen og ryddig ut for deg, men dersom søkemotorene opplever at koden er rotete, lite sammenhengende og innholdet er presentert feil – vil du nødvendigvis oppleve  dårligere ranking i Google enn du kunne hatt.

Derfor er det viktig å ha ryddig kildekode, og vite hvordan man bør presentere innholdet på nettsiden til de ulike søkemotorene.

Vi har sett massive forbedringer i søkeresultatene etter at vi har endret på kildekoden til ulike hjemmesider, og har derfor opparbeidet oss unik kompetanse på dette feltet.

 

Teknisk søkemotoroptimalisering er ikke nødvendigvis det samme som valid kode (w3org)

Mange tror at valid kode i henhold til W3org er nok, men det er det ikke. Faktisk ser vi at mange ikke-valide nettsider får vesentlig bedre ranking i Google, for det er andre faktorer i den tekniske koden Google ser etter.

 

Ta kontakt med oss for å få vite hvordan vi kan hjelpe dere til bedre ranking, og for å få et pristilbud.

PS: Det varierer veldig fra kunde til kunde hvor mye jobb som ligger i teknisk søkemotoroptimalisering, og derfor kan vi ikke oppgi pris på dette uten å se hjemmesiden det gjelder.